مزرعه فیلها در تایلند

در این پارک  که محلی برای نگهداری از فیلهای پیر است، چگونگی آموزش فیلها ، حمام کردن آنها، نحوه سوار شدن و پیاده شدن از آنها و نیز آموزشهای تفریحی و مهیجی که به آنها داده می شود را میتوان دید که در نوع خود بسیار دیدنی و لذتبخش است.این مکان قبلا روستایی بوده است و در سال 1973 تغییر کاربری داده و به یک محل تفریحی برای گردشگران تور تایلند تبدیل گردید .

 

مزرعه فیلها در تایلند

 

 

مزرعه فیلها در تایلند

نوشتن دیدگاه