مرکز خريد چاونگ سامويي تایلند " Chaweng Shopping Center  "
 

 چاونگ سامويي 1 مركز خريد فوق العاده میباشد . اگر شما به دنبال خريدن سوغاتي از تایلند هستيد دردر این فروشگاه شما بوتيك ها و جواهر فروشي هاي زیاذی مي بينيد و لباس هايي كه با دست دوز هسند را مي توانيد بخرید . 

نوشتن دیدگاه