فانتاسي شو تایلند

 

فانتاسي شو پوكت " Phuket FantaSea " گرفته از ميراث فرهنگي اصيل تايلند می باشد با استفاده از فناوري هاي پيشرفته سنت هاي كشور تایلند را زنده نگه میدارد . در اين محل امکان بازي، خريد، رستوران و سرگرمي هاي بیشماری برای همه سنین وجود دارد.

نوشتن دیدگاه